סחר במט"ח

סחר במט"ח

FacebookWhatsAppEmailPrintFriendly

למרות יציבותו היחסית של השקל לאחרונה, קיימים מטבעות חוץ רבים שהם איתנים וחזקים, והערך שלהם הוא גבוה למדי. רבים המחפשים דרכים להשקעת כספם, בוחרים באפשרות של סחר במט"ח, העשוי להניב להם רווחים נאים בקלות, ובבטחון יחסי. אז מהו בעצם מסחר במט"ח, ואיך עושים את זה?

סחר במט"ח – מורה נבוכים

סחר במט"ח הוא ערוץ המסחר הגדול ביותר בעולם. פעילותו מתבצעת עשרים וארבע שעות ביממה, בהיקף של כשלושה טריליון דולר מדי יום. סחר במט"ח נשען על השינויים החלים בשערי החליפין בין מטבעות שונים בעולם, כאשר, מן הסתם, הוא נסחר תמיד בין שני מטבעות שונים.

הפרשי שערים בין המטבעות נגרמים ממגוון סיבות, ולכן סחר במט"ח צריך להתבצע על גורם המסוגל לנתח את השוק ברמה היומיומית, ולהבין את התנודות במטבעות השונים ואת ההפרשים ביניהם, הנובעים כאמור, ממגוון סיבות.

דוגמה להשפעה על סחר במט"ח היא למשל תעשיין המייצא את סחורת המכונות שלו לארצות הברית. תמורת הסחורה הוא מקבל תשלום במטבע המקומי אליו ייצא את הסחורה, כלומר בדולרים אמריקניים. כדי שיוכל לקנות בארץ חומרי גלם להמשך ייצור המכונות, הוא יזדקק למטבע מקומי, כלומר שקלים. לצורך כך הוא יפנה לבנק, ימכור את הדולרים האמריקניים שברשותו ויקנה במקומם שקלים חדשים. זוהי, על רגל אחת, תמצית סחר במטבע חוץ. ככל שעולה הביקוש למטבע מסוים, עולה גם ערכו, וקובע את שער אותו המטבע בכל העולם, ומולו את שערי המטבעות האחרים. מטבע יכול להתחזק גם בשל היחלשותו של מטבע אחר, כפי שקרה לשקל, שהתחזק לאחר היחלשותו של הדולר האמריקני.

סחר במט"ח – מי מבצע אותו ?

בעקבות ההתפתחות בשערי חליפין של מטבעות עולמיים, הלך והתפתח מסחר במטבע חוץ, כלומר מסחר במטבעות חוץ עצמם. את המסחר מבצעים בנקים, ברוקרים וכן גופים חוץ בנקאיים למיניהם. קיימים כמה סוגים של סחר במט"ח,  כמו פקדונות, ניירות ערך ועוד.

סחר במט"ח באמצעות פקדונות יכול להתבצע באמצעות:

פקדון צמוד מטבע- זהו פקדון שקלי אותו מוכרים הבנקים המסחריים. הוא צמוד מט"ח ונושא ריביות דולריות הנקראות ריביות חסרות סיכון. פקדונות אלו כרוכים בעמלת כניסה ויציאה מהם.

פקדון דולרי- זהו פקדון המתבצע באמצעות הפקדת דולרים, הנותן הצמדה למטבע האמריקני. גם בפקדון זה קיימת עמלת קנייה של הדולרים, עמלת מכירה שלהם, וכן עמלת חליפין.

ההבדל בין שני פקדונות אלו הוא כי בפקדון דולרי הסחר מתבצע במטבע המקורי, הדולר, ולכן הוא נושא ריבית גבוהה יותר. מכירת מטבע זה היא על פי השער בעת המכירה, בניגוד לשער יציג עליו מתבסס מכירתו של המטבע בפקדון צמוד דולר.

סחר במט"ח באמצעות ניירות ערך

בדיוק כפי שניתן להשקיע בנירות ערך מקומיות, מציע סחר במט"ח השקעה בניירות ערך הצמודות למטבע חוץ. כך למשל ניתן להשקיע באגרות חוב מקומיות אולם צמודות מט"ח, או ממש באגרות חוב של חברות זרות, הנקראות אג"ח חו"ל. אגרות חוב אלו יבטיחו לכם קבלת הקרן במלואה במועד הפדיון שלה, ובתוספת הצמדה לאותו מטבע חוץ, וכן ריבית.

FacebookWhatsAppEmailPrintFriendly