אגרות חוב

אגרות חוב

FacebookWhatsAppEmailPrintFriendly

אגרות חוב הם אמצעי לגיוס כספים מן הציבור. אג"ח (אגרות חוב) היא נייר ערך המהווה התחייבות לתשלום חוב. מדינות, רשויות מקומיות וחברות עסקיות שונות מנפיקות אגרות חוב  כדי ללוות כסף מן הציבור. הלוואה זו שונה מהלוואה רגילה בבנק בכך שניתן לסחור בה בשוק ההון. כלומר, נייר הערך של אגרות החוב ניתן למסחר בין גופים ואנשים שונים עוד לפני מועד הפרעון שלה.

אגרות חוב – כיצד זה עובד?

המדינה, או כל מנפיק אחר של אגרות חוב, מקבלת סכום כסף מרוכש וסכום זה שווה לערך הנקוב של איגרת החוב. המנפיק מתחייב לשלם בחזרה את הסכום הנקוב בתאריך מסויים בתוספת הצמדה וריבית קבועה מראש. איגרות חוב דומות לשטרי חוב אך הן סחירות יותר ומוחזקות על ידי אנשים רבים יותר. משכנתא לדירה היא סוג מסויים של איגרת חוב שבו הלווה מעמיד את הדירה כבטוחה לתשלום החוב במועד.

אגרות חוב שכיחות הן איגרות חוב של הממשלה או של חברות גדולות כדי לגייס הון מן הציבור לפעולות מסויימות. ניתן לפדות אגרות אלה במועד התפוקה שלהן, אך עד מועד זה ניתן לסחור בהם בבורסה והן נתונות לשינויי השערים ולתנודות הבורסה. אגרות חוב שונות ממניות בכך שבעל מניה הוא בעלים של חברה מסויימת בעוד שמחזיק איגרות חוב אינו הופך לבעל  החברה אלא רק לבעל חוב שלה.

סוגים שונים של אגרות חוב

אגרות חוב הן השקעה מרכזית לבעלי הון דרך קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וכיוצא באלה. לאגרות חוב יש אורך חיים משלהם והמחזיק באיגרת החוב זכאי לקבל את ההטבות הקשורות בה, כמו תשלומי ריבית והצמדה וכדומה. מכיוון שאגרות חוב הן ניירות ערך שנסחרות בבורסה ניתן לממש אותן עוד לפני מועד פרעונן.

הסוגים הנפוצים של אגרות חוב הם:

  • אגרות חוב ממשלתיות – אגרות חוב אלה מונפקים באמצעות מכרזים על ידי בנק ישראל והם נחשבים לתוכניות חיסכון טובות כי המדינה ערבה לפרעונן. יש אגרות חוב ממשלתיות הצמודות למדד שכדאי לרכוש אותן בתקופה אינפלציונית ויש שאינן צמודות מדד שאותן כדאי לרכוש בתקופת יציבות כלכלית. סוג הריבית על אגרות חוב הוא ריבית קבועה או ריבית משתנה על פי הפריים או ממוצע תשואות כלשהו.
  • אגרות חוב קונצרניות – אגרות חוב של חברות עסקיות שמונפקות באמצעות תשקיף החברה ובריבית גבוהה יותר מאגרות חוב ממשלתיות.
  • אגרות חוב להמרה – אגרות חוב אלה ניתנות להמרה במניות ומונפקות רק על ידי חברות.

ההשקעה באגרות חוב נחשבת להשקעה כדאית ולא מסוכנת לעומת אפיקי השקעות אחרים. אגרות חוב ממשלתיות הן השקעה "בטוחה" ומהוות תוכנית חסכון משתלמת שניתן לממש אותה גם לפני מועד הפרעון שלה על ידי מכירתה בבורסה. הממשלה מנפיקה אגרות חוב על בסיס חודשי ובנק ישראל אחראי לתנאי המסגרת של כל הנפקה והנפקה.

FacebookWhatsAppEmailPrintFriendly